Hur sociala media kan påverka dig negativt - och vad du kan göra åt det

Sociala medier är ett ständigt samtalsämne. Jag tror att många utav oss innerst inne kanske känner att det inte är så bra för psyket. Fler och fler riktigt kända instagrammare lägger ner sina konton och öppnar upp om hur tomma de faktiskt känner sig, och hur falska deras media-liv är. Men man är ju som besatt! Kanske behöver vi inte utesluta sociala medier helt, men istället sträva efter att hitta balans, distans och kritiskt tänkande när vi skrollar genom bilder. Försök hitta metoder för hur du kan hantera pressen. Här är några saker jag gör för att inte slukas med i media hetesen:

- Ladda ner appen Moment: Appen håller reda på din smartphone användning och låter dig sätta upp dagliga gränser och varningsalarm när du går över tiden

- Kritiskt tänkande: Vi lär oss i skolan att ha kritiskt tänkande när vi läser information på nätet. Jag tänker att vi borde anamma samma tänk när vi skrollar genom instagram bilder. Sociala media ger oss bara en liten glit av helheten. Vi får se 1 av kanske 20 tagna selfies. Vi ser enbart de bästa vinklarna, delarna, stunderna. Vi vet inte om personerna kanske gråter på insidan. De kanske inte alls är lyckligare än du. Sociala medier är en önskevärld, inte verkligheten.

- Följ konton du mår bra av: Vi klagar på att sociala medier bidrar till kroppskomplex och dålig självkänsla. Men det positiva med många appar är ju att vi faktiskt har full kontroll över vilka vi följer, och vilka budskap vi får in under en dag! Det kan man ju lika gärna använda till en fördel genom att följa konton som ökar självförtroendet snarare än något annat. Avfölj konton
som negativa för din självbild och försök hitta konton som boostar dig. Här här här här här och här är några förslag.

- En sak i taget: Iställer för att hoppa mellan flikar och appar - ta en i taget. Ha som regel alltid bara uppe en flik på din dator eller telefon åt gången. Det konstanta mulitaskandet gör oss stressade.
 
- Mindfulness: Försök att ta så mycket tid som möjligt under dagen till att leva i nuet. Lämna telefonen hemma ibland eller sätt den på flygplansläge när du är med vänner. Det faktiskt en underbar frihetskänsla när jag vet att folk inte kan nå mig, och jag äger min tid helt själv.


Bevisad negativ effekt av sociala media: 
- Ju mer sociala medier användning man har desto troligare är det att man känner sig ensam
- Deprimmerade har än betydligt högre användning av sociala medier - men det är oklart om sociala medier skapar depression eller om depression leder till högre användning
- Vi människor jämför oss med varandra, oavsätt om vi vill eller inte. När det leder till känsla av otillräcklighet kan det i sin tur leda till låg självkänsla och depression.  
- Sociala media kan skapa koncentrationssvårigheter och stress
- Det kan skapa missnöje med sig själv, sitt liv och sin partner
- Ångest relaterade sjukdommar har ökat i samband med användning av smartphones
- Studier har visat att man kan bli gladare av att dra ner på användning

Så sätter du upp ett mål som håller dig motiverad - länge

Undra hur många gånger man har startat "sitt nya liv" egentligen. Jag har nog gjort det lika många gånger som det finns måndagar på ett år. Efter tillräckligt många misslyckanden och glömda nyårslöften så kan man ju nästan tappa tron på att man kan genomföra det man bestämmer sig för. I år hörde jag riktigt många som inte satte upp ett nyårslöfte. Anledningen var inte att de inte hade ett mål eller något de ville utveckla, utan snarare att "det ju ändå inte blir av". Men så finns det också otroligt många gånger under ens liv som man faktiskt uppnått sina mål och drömmar. Vad gör skillnaden? Vad är det som gör att vissa löften blir glömda redan efter en vecka, och vissa förverkligar man. Hur sätter man upp ett mål där både motivation och ansträngning är långvarig? Enligt forkning bör man fokusera på detta om man vill lyckas:

Ambivalens
Det är bevisat att den största anledningen till att människor inte genomför sina mål och önskningar är för att de är ambivalenta. Vi vill sluta äta onyttigt - men ändå inte för det är gott. Man vill bryta en vana - men samtidigt stanna kvar. Skriv ner för och nackdelar med både det nuvarande läget och det önskade läget. Gör listora så långa du bara kan och väg dem mot varandra. När vi ser att fördelarna blir fler på den ena sidan kommer ambivalensen att tippa över och göra oss mer redo för förändring.
 
Sätt ett mål som är tillräckligt utmanande och specifikt
Undersökningar visar att att svårighetsgraden av ett mål är kopplat till ansträngning och troligheten att lyckas. Om ett mål är för lätt eller för svårt så ger vi upp. Men när ett mål är tillräckligt avancerat så skapar det en vilja utmana oss själva. Sätt realistiska delmål. En koppling finns också till hur tydligt ett mål är. Om det är möjligt är det är bra om du kan veta exakt när målet är uppnått. Exempelvis, istället för att sätta målet "jag vill kunna springa långa distanser", sätt upp målet "jag vill kunna springa 1 mil". Istället för att säga "jag vill bli rik" bestäm dig för hur mycket du vill tjäna.
 
 

Ha "rätt" anledningar
Forskning säger att det är mer troligt att lyckas med något som känns viktigt för oss. Alltså när motivationen bygger på något vill själva vill, snarare än att göra det för yttre faktorer. Om du exempelvis vill gå ner i vikt är det större sannolikhet att lyckas om grunden är att det är något DU kommer må bra av, snarare än att du vill vara snygg för någon annan, göra det pågrund av press från samhället eller jakt efter bekräftelse. Det är mindre sannolikt att bedriva ett mål som bygger på känslor som skam, ilska, oro eller att undgå bestraffning. Och det är större sannolikhet att lyckas med med något som känns viktigt för oss, något som känns roligt, utvecklande och givande. Fundera också över vad du vill att det önskade målet kommer ge dig, och hur det kommer få dig att känna. Varför är det viktigt?

Självförtroende
Att tro på sin egen förmåga att lyckas kan göra så att vi sätter upp svårare, större mål, det kan öka ansträngning, åtagange, uthållighet samt sannolikhet att nå det vi önskar. Tips på hur du ökar tron på dig själv hittar du här


5 punkter som boostar ditt självförtroende

Henry Ford sa Whether you think that you can or you can't, you're usually right.” Det du tänker om dig själv - det blir till sanning. Om du inte tror att du kan klara av någontin kommer du troligtvis inte försöka. Men med självförtroende kan man ta för sig mer i livet och jaga efter det man vill ha. Man har lättare för att skapa det liv man drömer om. Självförtroende är ett inlärt sätt att tänka om sig själv, och det betyder att vem som helst kan öva upp det.

Varför är det viktigt? Förutom det faktum att du precis som alla andra förtjänar att se och tro på din egen kompetens (den finns ju där för att bli använd!) så finns det en hel rad fördelar med gott självförtroende.
Människor med högt självförtroende tar generellt sätt bättre hand om sig själva, de ser problem som något de kan bemästra och de känner sig mer kraftfulla. De låter inte omständigheter styra deras liv. De ser förluster som något att lära sig från, och kan hantera misslyckanden bättre än de med lågt självförtroende. Människor med högt självförtroende har ofta högre motivation och uthållighet. Men kanske det allra viktigaste är att självförtroende påverkar hur vi tänker, hur vi mår, och hur vi agerar. Lågt självförtroende är kopplat till depression, ångest och känsla av hjälplöshet.

Det positiva är att oavsätt vart din nivå av självförtroende ligger idag så kan du agera självsäkert precis just nu. Man behöver inte ha högt självförtroende för att agera självsäkert. Du kanske tänker att du ska göra det du vill göra dagen då du tror mer på dig själv - men sluta vänta. Gör dem nu och låt det fövandla sättet du ser på dig. Kanske kan du göra en sak varje dag eller varje vecka som utmanar dig. Stora som små. Steg för steg kommer du öva upp ditt mod och bevisa för dig själv att du kan så mycket mer än vad du tror. 
 
Bilder från Janni Delers blogg
 
Här är fem punkter som (bevisat) kan hjälpa dig att agera mer självsäkert

1. Påminna sig själv om tidigare situationer där du lyckats
Det är extra effektivt att tänka på tidigare framgångar som är av liknande situation, eller situationer där du lyckades genomföra något du inte trodde att du kunde. Hur kan du använda dina erfarenheter för att lyckas igen? Vad säger det om din förmåga att klara av det igen? Om du kunde motbevisa dig själv då så kan du göra det nu också 

2. Förebilder
Att beundra någon annans framgångar kan hjälpa dig att nå dina. Framförallt om det är en person som du känner igen dig i, och känner dig likvärdig med. Om den personen kan klara det så kan du också det.

3. Visualisering
När vi visualiserar och föreställer oss att utföra en handling, så är samma område i hjärnan aktiverad som när vi faktiskt utför det på riktigt! Du gör din hjärna redo för succe och du lurar dig själv att tro att du redan har lyckats med det du vill genomföra. 

4. Support
Att ha människor omkring sig som uttrycker sin tro på dig ökar i sin tur din tro också. Framförallt gäller detta människor som du förlitar dig på och som du ser som kunniga och smarta. Personer som brukar ha rätt i det de säger. Bestäm dig för att ha tillit till det positiva de har att säga om dig också.

5. Öka dina positiva känslor
Hur vi mår påverkar hur vi tänker om oss själva. På dagar då vi är låga har vi lättare för självkritik och tvivel. Dagar då vi mår bra och är glada så är vi ofta mer positivt inställda till oss själva. Skriv upp ett par saker som får dig att må bra och gör mer av det. Du får två flugor i en smäll.

Mina favoritcitat om självkänsla

 
Jag har en notebook där jag skriver ner alla mina favorit citat. Det har jag gjort i flera år nu. När jag har en dålig dag eller när min självkänsla svackar så läser jag igenom dem. Även om jag kanske inte alltid känner det i stunden så övertygar jag mig själv om dessa ord stämmer in på alla, även mig. Jag är värdig dem. Jag tror att vi alla har stunder eller dagar då man behöver höra inspirerande ord, dagar då man inte hittar dem i sig själv. Här är några av mina favoriter för just självkänsla. Spara inlägget om du vill eller skriv ner några för när du behöver dem.

- “You yourself, as much as anybody in the entire universe, deserve your love and affection”

- "What I know for sure is this: You are built not to shrink down to less, but to blossom into more. To be more splendid. To be more extraordinary. To use every moment to fill yourself up."

-  "They asked 'How did you free yourself?' She said 'By embracing my own power.'"

- "The reward for conformity is that everyone likes you but yourself.”

- "I was looking for someone to inspire me, motivate me, support me, keep me focused. Someone who would love me, cherish me, make me happy. And I relized all along I was looking for myself."

- "We are not perfect human beings, nor do we have to be. But it is neccessary for us to be the best version of ourselves that we can be."

- “Act as if what you do makes a difference. It does.”

- “If only you could sense how important you are to the lives of those you meet; how important you can be to people. There is something of yourself that you leave at every meeting with another person.”

- "You owe yourself the love you so freely give to other people."

- "Rid yourself of the need for perfection, popularity and all the things that threaten the authencity of who you really are."

- “Too many people overvalue what they are not and undervalue what they are."

- "Know your worth. Then add taxes."

- "How you love yourself is how you teach others to love you."

- “Low self-esteem is like driving through life with your hand-break on.”

- “Why should we worry about what others think of us, do we have more confidence in their opinions than we do our own?”

- “No one can make you feel inferior without your consent.”

- “I think everybody’s weird. We should all celebrate our individuality and not be embarrassed or ashamed of it.”

"Love yourself so much that it spreads to other people"


 

Du kan sluta att leta, det finns inga fel

Babes! Om ni tror att detta är samma gamla före och efter bilder så har ni fel. Till skillnad från det vi vanligtvis ser på instagram så är dessa tagna med sekunder, minuter och timmars mellanrum. Skillnaden i dessa bilder är inte stenhård träning och diet. Skillnaderna är hållning, uppblåsthet, vinklar och hur kläderna sitter. Magen skrynklar ihop sig även på de mest vältränade när de sitter och jag är tydligen långt från den enda som blir matgravid. Det är ögonöppnande. Detta är verkligheten. Opolerad och ärlig. Perfektion finns på instagram, men det är inget annat än en låtsasvärld.
 
 

Me 1% of the time vs. 99% of the time. And I love both photos equally. Good or bad angles don't change your worth ❤️ I recently came across an article talking about how one woman stated she refuses to accept her flaws, because she doesn't see them as flaws at all. I LOVED that because it sends such a powerful message that our belly rolls, cellulite, stretch marks are nothing to apologize for, to be ashamed of, or to be obsessed with getting rid of! As I'm getting older, I have cellulite and stretch marks that aren't going away, and I welcome them. They represent a life fully lived (for 28 years so far :)) and a healthy life and body at that. How can I be mad at my body for perfectly normal "flaws"? This body is strong, can run miles, can lift and squat and push and pull weight around, and it's happy not just because of how it looks, but because of how it feels. So when you approach your journey, I want you to remember these things: I will not punish my body I will fuel it I will challenge it AND I will love it 💗💗💗 If you're following my page, you're a part of helping me spread this message and creating this movement - thank you. #fbggirls www.annavictoria.com/guides

A photo posted by Snapchat: AnnaVictoriaFit (@annavictoria) on Jan 16, 2017 at 3:12pm PST

 

So if you didn't already see.... this is what's making news. "30 second transformation photos". So I did one myself.... but not for the reason you think. I think this can send a strong, positive and powerful message. I'll tell you why. 👊 I don't know what girls are trying to prove by doing this, maybe it's the whole "don't flex all the time" thing, but this is what I think. At the end of the day, it's not about what you LOOK LIKE on the outside, it's what you FEEL on the inside. Physical change and being strong and fit is important, yes. However, being healthy, happy and confident is actually the most important thing. You don't have to prove ANYTHING to anyone by the way you look. You don't have to push your stomach out, make your legs look bigger or stand a certain way to look "bad" to try and make your transformation better. Honestly, every single photo and transformation is amazing. But that happiness won't last as long as the happiness of health and confidence. Faking a progress photo (or exaggerating one) is only going to poorly affect your mindset. All the BBG community are amazing because they are strong, healthy women... and women are amazing. They have worked DAMN hard to get where they want to be physically and mentally, so they don't have to prove to anything to anyone. You can be real with your followers, of course, but don't try and make yourself look bad to prove a point. Who cares if you have had a bad eating day, you look bloated, you have your period, you have a 'food baby'... it doesn't matter. If you FEEL good about yourself on the inside and you LOVE and accept yourself and are PROUD of what you have achieved, then that's all you need. Post a photo of your body and be proud. Don't try to overstate your appearance. You should be telling the world how much better you FEEL! Add a big smile in that photo. You don't need to show anyone how you can stand a special way and look amazing, YOU ALWAYS LOOK AMAZING! Please understand this. People are inspired by YOU because you inspire them with your ATTITUDE towards life. It doesn't MATTER what you look like.... because your real beauty ....shines from within. ✅ www.kaylaitsines.com/app

A photo posted by Kayla Itsines (@kayla_itsines) on Feb 12, 2016 at 9:01pm PST

 

I have something to tell you... I have a dessert baby! Haha! 🤣 . ⬅️ On the left is my belly when I'm not bloated & standing with a "tight tummy" or what I call "good posture". . ➡️ On the right is my tummy VERY bloated after eating dessert last night! (It was SO worth it by the way 😃). . Perfection doesn't exist, which is easy to forget when we spend so much of time on social media being bombarded by "perfect bodies" - or what "appears" to be. . So here's a reminder from me that I bloat.. I also have stretch marks, cellulite and pimples (as you may have seen in previous posts). I'm nowhere near perfect.. and that's fine by me! ☺ . #perfectnever #foodbaby #bloated #emilyskye . . @emilyskyefitness . .

A photo posted by Emily Skye - Health & Fitness (@emilyskyefit) on Jan 18, 2017 at 8:47am PST

 

Really wanna commend straight size models @laura.henshaw and @stephclairesmith for using their platforms to promote a positive body image to their followers. 💛 The girls started a hashtag #misconceptionkic to highlight how a lot of the imagery we see on Instagram is unrealistic and unattainable. So what is the difference between these two pics? No I didn't lose five kilos or photoshop the shit out of myself- instead of standing relaxed on the left- I sucked in, pulled up my pants, pushed my hips back and stood with my legs apart to give myself a thigh gap. I even positioned my collar bone to the light to make it stick out more. Crazy. 😱 We are all guilty of taking a million photos and uploading one that highlights our supposed "best angles"- myself included. So it's just a little reminder to not base your #bodygoals on anything you see online. We will only ever see someone's highlight reel, and not the 50 pics they took to get their "best angle". Be your own #fitspo 💪🏻💁🏼😎

A photo posted by JESS KING (@jessraeking) on Aug 4, 2016 at 3:15am PDT

 

Want to know my secret between image 1 and 2? I can promise you it takes no diet or workout regime- it is simply how I have positioned my body and where my tights are sitting on my hips. A few years ago there is no way I would have ever shared this on social media because of how I look in the first photo - but the truth is I don't care because I am confident with who I am and know that I am happy and healthy - which is the most important thing. @stephclairesmith and I have just shared a blog post written from the bottom of our hearts about this image (Steph has also done one) and opened up to you about why it can be so dangerous to aspire to an image you see on social media. The blog is called 'Misconception' because that is what a lot images you see on social media are. We hope in reading the post it can help you to realize how important it is to focus solely on being healthy to be the best version of you not because you want a 'thigh gap'. Please join us in sharing this and share your picture with the #misconceptionkic / Blog post is up on www.keepitcleaner.com.au #RealTalk

A photo posted by Laura Henshaw (@laura.henshaw) on Aug 1, 2016 at 2:10am PDT

Välkommen till min blogg! Jag heter Eira, jag är 22 år och bor i Göteborg. Jag är inne på mitt andra år på programmet Psykologisk Coach där jag pluggar positiv psykologi och hjärnan. I min blogg skriver jag en hel del om vad vi kan göra för att må bättre med oss själva, främst genom att boosta självkänsla och självförtroende. Utöver det så delar jag med mig av vardagsliv, tankar, reflektioner, min kärlek för resande, och mitt distansförhållande till en Amerikan. Kontakt mig på: eiralj@hotmail.com