Know this: You can start over, each morning

Jag bläddrade igenom en bok under påskhelgen och hittade ett kapitel om värderingar. 
Författaren beskrev det som "livsmål". Det är tankar om hur man vill leva, vem man vill vara, och hur man vill bli ihågkommen. 
Ofta är de grunden och motivationen till våra drömmar, mål och val. Och när glappet mellan den man är och den man vill vara är stort leder det ofta till låg självkänsla och missnöje med både sitt liv och sig själv. Då kan vi behöva sänka kraven, eller lägga upp en plan för hur vi på små eller stora sätt kan eftersträva våra värderingar mer. 

Jag tror att alla har en vilja attväxa, utvecklas och att vara vårt bästa jag. Men av olika anledningar lyckas vi inte alltid leva upp till våra värderingar. Vi kanske till och med lever det motsatta. Möjligtvis är det extra viktigt i dagens instagram-samhälle att lägga en tanke på det. Vi får en rätt tydlig bild om det populära livet, det omtycka livet. Livet som får mest likes. De taggas med #GOALS och de dyker upp i våra telefoner dagarna långa. Väldigt lätt börjar man följa idealen istället för egna värderingar. Men den som först och främst ska "gilla" ditt liv och den du är, ja det är ju du. Så vad är det perfekta livet - för dig? Hur vill du leva? Och vad lever du för? 

 Du ska få en coach uppgift av mig som du kan göra om du vill. 
1.Välj ut 5 värderingar från listan som känns viktigast för dig. Första steget i att styra sitt liv efter värderingar är självklart att ta reda på vilka de är om man inte redan vet det. 
2. Fundera på hur du använder dem idag på en skala från 1-10. Hur du skulle kunna använda dem mer i din vardag? Gör en handlingsplan, eller en lista med ideer. 
3. Skriv. Skulle du vara nöjd med det liv om du fortsätter leva så som det gör just nu? Och hur skulle ditt liv se ut ett 5 år, 1 år frammåt om du från och med idag gjorde en förändring? Hur skulle du må? Vem skulle du vara? 
 1. Acceptans: Att bli accepterad som den jag är
 2. Andlighet: Att växa och mogna i andlighet
 3. Ansvar: Att fatta och genomföra ansvarsfulla beslut
 4. Artighet: Att vara omtänksam och artig mot andra
 5. Att ha rätt: Att ha rätt i mina åsikter och trossatser
 6. Att älska: Att fe lårlek till andra
 7. Attraktion: Att vara fysiskt attraktiv
 8. Auktoritet: Att vilja bestå,,a över andra
 9. Autonomi: Att bestämma över mig själv och vara oberoende
 10. Bekvämlighet: Att leva ett angenämt och bekvämt liv
 11. Berömmelse: Att vara jäms och erkänd
 12. Bidrag: Att ge varaktiga bidrag till världen
 13. Dygd: Att leva ett moraliskt rent och bra liv
 14. Ekologi: Att leva i harmoni med naturen
 15. Enkelhet: Att leva med ett minimum av behov
 16. Ensamhet: Att ga tud ich rum där jag kan vara i avsiklighet från andra
 17. Familj: Att ha en lycklig och kärleksfull familj
 18. Fantasi: Att ha drömmar och se möjligheter
 19. Flexibilitet: Att lätt kunna anpassa mig till nya situationer
 20. Flit: Att vara noggrann och omsorgsfull vad jag än gör
 21. Form och kondition: Att jänna mig fysiskt stark och i form
 22. Frihet: Att känna mig fri från otillbörlig restriktioner och begränsningar
 23. Fritid: Att ta mig tid för avkopplin och nöje
 24. Förlåtelse: Att vara förlåtande mot andra
 25. Försörja: Att försörja och ta hand om min familj
 26. Förtrolighet: Att dela mina mest innerliga erfarenheter med andra
 27. Genorisitet: Att ge av vad jag har till andra
 28. Guds vilja: Att söka och vilja lyda Guds vilja
 29. Hopp: Att alltid ha en positiv och optimistisk hållning
 30. Humor: Att se deen humoristiska sidan hos mig själv och världen
 31. Hälsa: Att vara frisk och må bra
 32. Idoghet: Att arbeta hårt och väl på mina livsuppgifter
 33. Ifrågasättande: Att ifrågasätta och utmana auktoritet och normer
 34. Indre ro: Att känna personlig indre ro
 35. Integritet: Att leva mitt daliga liv på ett sätt som är förenligt med mina värderingar
 36. Intelligens: Att hplla mig skärpt och aktiv i sinnet
 37. Komplixitet: Att villigt acceptera livets trassligheter och problem
 38. Kompromiss: Att vara villig att ge och ta i ömsesidiga överenskommelser
 39. Konst: Att uppskatta eller uttrycka mig genom konst
 40. Kreativitet: Att skapa nya saker och ideer 
 41. Kunskap: Att lära mig och dela med mig av värdefull kunskap
 42. Ledarskap:Att inspirera och vägleda andra
 43. Makt: Att ha kontroll över andra
 44. Medkänsla: Att känna och handla av omsorg för andra
 45. Mod: Att vara modig och stark vid motgångar
 46. Monogami: Att ha en nära och kärleksfull relation 
 47. Musik: Att finna glädje i och uttrycka mig i musik
 48. Måttlighet: Att undvika överdrifter och hitta en medelväg
 49. Mästerskap: Att ha kontroll över och vara kompetent i mina dagliga handlingar
 50. Nyfikenhet: Att söka mig till nya saker, erfarenheter och lära mig nya saker
 51. Nymodigheter: Att ha ett liv fullt av omväxling och variation
 52. Närvaro i nuet: Att leva medvetet med alla sinnen i nuet
 53. Nöje: Att spela, leka och ha roligt
 54. Oberoende: Att vara fri från beroende av andra
 55. Omsorg: Att ta hand om andra
 56. Omtanke: Att uppmuntra och stödja andra
 57. Ordning: Att ha ett liv som är välordnat och organiserat
 58. Passion: Att ha djupa känslor om ideerm akriviteter eller människor
 59. Patriotism: Att älska, tjäna och värna om mitt land
 60. Plikt: Att utföra plikter och skyldigheter
 61. Popularitet: Att vara omtyckt av andra människor
 62. Praktisk: Att fokusera på det som är praktiskt, välbekant och förnuftigt
 63. Prestation: Att åstadkomma bra resultat
 64. Pålitlighet: Att vara pålitlig och lojal
 65. Rationalitet: Att vägledas av förnuft, logik och det som det finns belägg för
 66. Realism: Att förstå och handla realistiskt och praktiskt
 67. Rikedom: At ha gott om pengar
 68. Risk: Att ta risker och chanser
 69. Romantik: Att ha en intensiv och spännande kärlek i mitt liv
 70. Rättvisa: Att främja rättvis och jämlik behandling för alla
 71. Samarbete: Att arbeta tillsammans med andra
 72. Serviceinriktad: Att vara hjälpsam och tjänstvillig mot andra
 73. Sexualitet: Att ga ett aktivt och tillfredsställande sexliv
 74. Självacceptans: Att acceptera mig själv som jag är
 75. Självkontroll: Att vara disciplinerad i mina handlingar 
 76. Självkännedom: Att ha en djup och ärlig förståelse om vem jag är
 77. Självkänsla: Att känna mig tillfreds med mig själv
 78. Skicklighet: Att ga jintrikk över och vara kompetent i mina dagliga handlingar
 79. Skydda: Att skydda dem jag älskar och värna deras trygghet
 80. Skönhet: Att upskarra skönhet omkring mig
 81. Spänning: Att ha ett liv fullt av stimulans och soänning
 82. Stabilitet: Att ha ett liv som förblir något som är oföränderligt
 83. Syfte: Att ha en mening för och riktning i mitt liv
 84. Tacksamhet: Att vara tacksam och uppskattande
 85. Tillbehörighet: Att ha en känsla avv att höra ihop, vara en del av
 86. Tolerans: Att acceotera och respektera dem som är annorlunda än jag 
 87. Tradition: Att följa och respektera mönster från gångens tid
 88. Trohet: Att vara lojal och trogen i relationer
 89. Trygghet: Att känna mig trygg och säker
 90. Utmaning: Att ta på mig svåra uppgifter och problem
 91. Utveckling: Att ständigt förändra mig och växa
 92. Vara älskad: Att vara älskad av dem som står mig nära
 93. Vänskap: Att ha nära och stödjande relationer
 94. Världsfred: Att arbeta för att främja fred i världen
 95. Åtagande: Att göra varaktiga och meningsfulla åtaganden
 96. Äkthet: Att bete mig på ett sätt som är äkta för mig
 97. Ärlighet: Att vara ärlig och sanningsenlig
 98. Äventyr: Att uppnå nya och spännande erfarenheter
 99. Ödmjukhet: Att vara blygsam och anspråkslös
 100. Öppenhet: Att vara öppen för nya erfarenheter, ideer och val
 

Hur sociala media kan påverka dig negativt - och vad du kan göra åt det

Sociala medier är ett ständigt samtalsämne. Jag tror att många utav oss innerst inne kanske känner att det inte är så bra för psyket. Fler och fler riktigt kända instagrammare lägger ner sina konton och öppnar upp om hur tomma de faktiskt känner sig, och hur falska deras media-liv är. Men man är ju som besatt! Kanske behöver vi inte utesluta sociala medier helt, men istället sträva efter att hitta balans, distans och kritiskt tänkande när vi skrollar genom bilder. Försök hitta metoder för hur du kan hantera pressen. Här är några saker jag gör för att inte slukas med i media hetesen:

- Ladda ner appen Moment: Appen håller reda på din smartphone användning och låter dig sätta upp dagliga gränser och varningsalarm när du går över tiden

- Kritiskt tänkande: Vi lär oss i skolan att ha kritiskt tänkande när vi läser information på nätet. Jag tänker att vi borde anamma samma tänk när vi skrollar genom instagram bilder. Sociala media ger oss bara en liten glit av helheten. Vi får se 1 av kanske 20 tagna selfies. Vi ser enbart de bästa vinklarna, delarna, stunderna. Vi vet inte om personerna kanske gråter på insidan. De kanske inte alls är lyckligare än du. Sociala medier är en önskevärld, inte verkligheten.

- Följ konton du mår bra av: Vi klagar på att sociala medier bidrar till kroppskomplex och dålig självkänsla. Men det positiva med många appar är ju att vi faktiskt har full kontroll över vilka vi följer, och vilka budskap vi får in under en dag! Det kan man ju lika gärna använda till en fördel genom att följa konton som ökar självförtroendet snarare än något annat. Avfölj konton
som negativa för din självbild och försök hitta konton som boostar dig. Här här här här här och här är några förslag.

- En sak i taget: Iställer för att hoppa mellan flikar och appar - ta en i taget. Ha som regel alltid bara uppe en flik på din dator eller telefon åt gången. Det konstanta mulitaskandet gör oss stressade.
 
- Mindfulness: Försök att ta så mycket tid som möjligt under dagen till att leva i nuet. Lämna telefonen hemma ibland eller sätt den på flygplansläge när du är med vänner. Det faktiskt en underbar frihetskänsla när jag vet att folk inte kan nå mig, och jag äger min tid helt själv.


Bevisad negativ effekt av sociala media: 
- Ju mer sociala medier användning man har desto troligare är det att man känner sig ensam
- Deprimmerade har än betydligt högre användning av sociala medier - men det är oklart om sociala medier skapar depression eller om depression leder till högre användning
- Vi människor jämför oss med varandra, oavsätt om vi vill eller inte. När det leder till känsla av otillräcklighet kan det i sin tur leda till låg självkänsla och depression.  
- Sociala media kan skapa koncentrationssvårigheter och stress
- Det kan skapa missnöje med sig själv, sitt liv och sin partner
- Ångest relaterade sjukdommar har ökat i samband med användning av smartphones
- Studier har visat att man kan bli gladare av att dra ner på användning

Nothing will make you happy until you choose to be happy. No person will make you happy unless you decide to be. Your happiness will not come to you. It only comes from you.

Små enkla steg som gör dagen och morgonen bättre

1. Få en bra start på morgonen med musik som kickar igång dig (min morgonplaylist hittar ni här)
2. Gör en riktig god frukost, eller köp en extra god varm dryck eller smothie/juice påväg till dagens måsten
2. Bestäm dig för något du vill fokusera på idag - ett manta, typ att vara lite snällare, eller försöka tänka mer positivt, eller ha bättre tankar om dig själv. Påminn dig själv om det under dagen.
3. Koppla bort dig från sociala medier ett tag
4. Välj en outfit du känner du sjukt snygg i
5. Få upp dina serotonin och dopamin nivåer med träning
6. Sms:a en genuin komplimang till en vän 
7. Le. Oavsätt om det är ett äkta leende eller inte så kommer din hjärna tolka det som att du är glad. Det vi gör påvekar hur vi känner, som påverkar hur vi tänker
8. Läs något motiverande
9. Fokusera på det som gör dig tacksam - uppmärksamma positiva saker som händer under dagen och skriv ner dem vid dagens slut
10. Gör random acts of kindness

5 punkter som boostar ditt självförtroende

Henry Ford sa Whether you think that you can or you can't, you're usually right.” Det du tänker om dig själv - det blir till sanning. Om du inte tror att du kan klara av någontin kommer du troligtvis inte försöka. Men med självförtroende kan man ta för sig mer i livet och jaga efter det man vill ha. Man har lättare för att skapa det liv man drömer om. Självförtroende är ett inlärt sätt att tänka om sig själv, och det betyder att vem som helst kan öva upp det.

Varför är det viktigt? Förutom det faktum att du precis som alla andra förtjänar att se och tro på din egen kompetens (den finns ju där för att bli använd!) så finns det en hel rad fördelar med gott självförtroende.
Människor med högt självförtroende tar generellt sätt bättre hand om sig själva, de ser problem som något de kan bemästra och de känner sig mer kraftfulla. De låter inte omständigheter styra deras liv. De ser förluster som något att lära sig från, och kan hantera misslyckanden bättre än de med lågt självförtroende. Människor med högt självförtroende har ofta högre motivation och uthållighet. Men kanske det allra viktigaste är att självförtroende påverkar hur vi tänker, hur vi mår, och hur vi agerar. Lågt självförtroende är kopplat till depression, ångest och känsla av hjälplöshet.

Det positiva är att oavsätt vart din nivå av självförtroende ligger idag så kan du agera självsäkert precis just nu. Man behöver inte ha högt självförtroende för att agera självsäkert. Du kanske tänker att du ska göra det du vill göra dagen då du tror mer på dig själv - men sluta vänta. Gör dem nu och låt det fövandla sättet du ser på dig. Kanske kan du göra en sak varje dag eller varje vecka som utmanar dig. Stora som små. Steg för steg kommer du öva upp ditt mod och bevisa för dig själv att du kan så mycket mer än vad du tror. 
 
Bilder från Janni Delers blogg
 
Här är fem punkter som (bevisat) kan hjälpa dig att agera mer självsäkert

1. Påminna sig själv om tidigare situationer där du lyckats
Det är extra effektivt att tänka på tidigare framgångar som är av liknande situation, eller situationer där du lyckades genomföra något du inte trodde att du kunde. Hur kan du använda dina erfarenheter för att lyckas igen? Vad säger det om din förmåga att klara av det igen? Om du kunde motbevisa dig själv då så kan du göra det nu också 

2. Förebilder
Att beundra någon annans framgångar kan hjälpa dig att nå dina. Framförallt om det är en person som du känner igen dig i, och känner dig likvärdig med. Om den personen kan klara det så kan du också det.

3. Visualisering
När vi visualiserar och föreställer oss att utföra en handling, så är samma område i hjärnan aktiverad som när vi faktiskt utför det på riktigt! Du gör din hjärna redo för succe och du lurar dig själv att tro att du redan har lyckats med det du vill genomföra. 

4. Support
Att ha människor omkring sig som uttrycker sin tro på dig ökar i sin tur din tro också. Framförallt gäller detta människor som du förlitar dig på och som du ser som kunniga och smarta. Personer som brukar ha rätt i det de säger. Bestäm dig för att ha tillit till det positiva de har att säga om dig också.

5. Öka dina positiva känslor
Hur vi mår påverkar hur vi tänker om oss själva. På dagar då vi är låga har vi lättare för självkritik och tvivel. Dagar då vi mår bra och är glada så är vi ofta mer positivt inställda till oss själva. Skriv upp ett par saker som får dig att må bra och gör mer av det. Du får två flugor i en smäll.

Self-love. Self-respect. Self-worth... There is a reason they start with "self." You cannot find it in someone else

Har ni någon gång läst tips om självkänsla och så står det "sluta tänka negativt om dig själv" och så står det inget om HUR man ska göra det. Jag tycker man läser det hela tiden och det gör mig frustrerad. Hade det varit så lätt hade vi väl alla slutat med självhatet och känt oss som Beyonce allihopa.
Vi som haft eller har låg självkänsla vet att det är inte så lätt. Tankarna dyker ju upp oavsätt om man vill eller inte. Det händer automatiskt. Att förhindra att tankarna kommer är inte så lätt, nästan omöjligt. Därför är det bättre att lära sig hur man ska hantera hjärnspökerna när de kommer! 

Alla har vi möjligheten till att älska oss själva. Har du just nu låg självkänsla kanske du tänker att det inte är möjligt att acceptera de sidor och drag som du har. Men det stämmer inte. Det är inget fel på dig. Det är fel på ditt sätt att tänka. Jag tänker hur dumt det är att lägga så mycket tid på att hata sig själv när vi är fullt kapabla av att göra det motsatta. Tänk hur mycket lättare och bättre ens liv är när man är vän med sig själv, man spenderar ju trots allt varje minut av varje dag med den personen och allt vi upplever filtreras från vårt sätt att se oss världen och oss själva. Därför är det så otroligt viktigt att lära sig att trivas med den man är.
Så hur gör man?

 
Ärligt talat så tror inte jag att det är ett svar som ryms i ett blogg inlägg. Vi vill gärna ha quick-fixes men självkänsla kan vara svårt och komplex. Det kommer att kräva din tid och ansträgning men du är värd det. Det finns massa tips på hur man kan vända synsättet på sig själv. Detta är ett knep på hur man kan börja

Försök att komma på en återkommande negativ tanke som du har om dig själv. Som sagt är det svårt att från en dag till en annan sluta tänka något. Men det du kan göra är att förstå att dina tankar inte visar en ärlig bild av verkligheten.
Testa en tanke du har om dig själv som om att du vore en vetenskapsman, eller i domstol och ska utreda äktheten i ett fall. Var objektivt. Vad finns det för belägg för att tanken stämmer? Vad är dina bevis? Gör du misstolkningar? Generaliseringar? Ser du hela sanningen? Vilkar bitar missar du? Vad säger det om dig? Vad säger det om dig i helhet? 

Jag tänker exempelvis bland nya människor ibland att de inte kommer tycka om mig. Men hur kan jag veta det? Jag har ingen aning om vad de tänker, jag har därför absolut inga belägg för att de skulle tycka dåligt om mig. Det visar sig sen att de uppfattar mig helt annorlunda än hur jag trodde. När jag inser det så är det inte längre lika övertygande. Så när denna tanke dyker upp så tar jag inte åt mig. Jag vet bättre. Bara för att man tänker en sak om sig själv, så betyder inte det att det är så. Att inse det kan vara första steget till att släppa taget om de dåliga tankar man har om sig själv, de tappar sin innebörd.
Välkommen till min blogg! Jag heter Eira, jag är 22 år och bor i Göteborg. Jag är inne på mitt andra år på programmet Psykologisk Coach där jag pluggar positiv psykologi och hjärnan. I min blogg skriver jag en hel del om vad vi kan göra för att må bättre med oss själva, främst genom att boosta självkänsla och självförtroende. Utöver det så delar jag med mig av vardagsliv, tankar, reflektioner, min kärlek för resande, och mitt distansförhållande till en Amerikan. Kontakt mig på: eiralj@hotmail.com