5 punkter som boostar ditt självförtroende

Henry Ford sa Whether you think that you can or you can't, you're usually right.” Det du tänker om dig själv - det blir till sanning. Om du inte tror att du kan klara av någontin kommer du troligtvis inte försöka. Men med självförtroende kan man ta för sig mer i livet och jaga efter det man vill ha. Man har lättare för att skapa det liv man drömer om. Självförtroende är ett inlärt sätt att tänka om sig själv, och det betyder att vem som helst kan öva upp det.

Varför är det viktigt? Förutom det faktum att du precis som alla andra förtjänar att se och tro på din egen kompetens (den finns ju där för att bli använd!) så finns det en hel rad fördelar med gott självförtroende.
Människor med högt självförtroende tar generellt sätt bättre hand om sig själva, de ser problem som något de kan bemästra och de känner sig mer kraftfulla. De låter inte omständigheter styra deras liv. De ser förluster som något att lära sig från, och kan hantera misslyckanden bättre än de med lågt självförtroende. Människor med högt självförtroende har ofta högre motivation och uthållighet. Men kanske det allra viktigaste är att självförtroende påverkar hur vi tänker, hur vi mår, och hur vi agerar. Lågt självförtroende är kopplat till depression, ångest och känsla av hjälplöshet.

Det positiva är att oavsätt vart din nivå av självförtroende ligger idag så kan du agera självsäkert precis just nu. Man behöver inte ha högt självförtroende för att agera självsäkert. Du kanske tänker att du ska göra det du vill göra dagen då du tror mer på dig själv - men sluta vänta. Gör dem nu och låt det fövandla sättet du ser på dig. Kanske kan du göra en sak varje dag eller varje vecka som utmanar dig. Stora som små. Steg för steg kommer du öva upp ditt mod och bevisa för dig själv att du kan så mycket mer än vad du tror. 
 
Bilder från Janni Delers blogg
 
Här är fem punkter som (bevisat) kan hjälpa dig att agera mer självsäkert

1. Påminna sig själv om tidigare situationer där du lyckats
Det är extra effektivt att tänka på tidigare framgångar som är av liknande situation, eller situationer där du lyckades genomföra något du inte trodde att du kunde. Hur kan du använda dina erfarenheter för att lyckas igen? Vad säger det om din förmåga att klara av det igen? Om du kunde motbevisa dig själv då så kan du göra det nu också 

2. Förebilder
Att beundra någon annans framgångar kan hjälpa dig att nå dina. Framförallt om det är en person som du känner igen dig i, och känner dig likvärdig med. Om den personen kan klara det så kan du också det.

3. Visualisering
När vi visualiserar och föreställer oss att utföra en handling, så är samma område i hjärnan aktiverad som när vi faktiskt utför det på riktigt! Du gör din hjärna redo för succe och du lurar dig själv att tro att du redan har lyckats med det du vill genomföra. 

4. Support
Att ha människor omkring sig som uttrycker sin tro på dig ökar i sin tur din tro också. Framförallt gäller detta människor som du förlitar dig på och som du ser som kunniga och smarta. Personer som brukar ha rätt i det de säger. Bestäm dig för att ha tillit till det positiva de har att säga om dig också.

5. Öka dina positiva känslor
Hur vi mår påverkar hur vi tänker om oss själva. På dagar då vi är låga har vi lättare för självkritik och tvivel. Dagar då vi mår bra och är glada så är vi ofta mer positivt inställda till oss själva. Skriv upp ett par saker som får dig att må bra och gör mer av det. Du får två flugor i en smäll.
Välkommen till min blogg! Jag heter Eira, jag är 22 år och bor i Göteborg. Jag är inne på mitt andra år på programmet Psykologisk Coach där jag pluggar positiv psykologi och hjärnan. I min blogg skriver jag en hel del om vad vi kan göra för att må bättre med oss själva, främst genom att boosta självkänsla och självförtroende. Utöver det så delar jag med mig av vardagsliv, tankar, reflektioner, min kärlek för resande, och mitt distansförhållande till en Amerikan. Kontakt mig på: eiralj@hotmail.com