Know this: You can start over, each morning

Jag bläddrade igenom en bok under påskhelgen och hittade ett kapitel om värderingar. 
Författaren beskrev det som "livsmål". Det är tankar om hur man vill leva, vem man vill vara, och hur man vill bli ihågkommen. 
Ofta är de grunden och motivationen till våra drömmar, mål och val. Och när glappet mellan den man är och den man vill vara är stort leder det ofta till låg självkänsla och missnöje med både sitt liv och sig själv. Då kan vi behöva sänka kraven, eller lägga upp en plan för hur vi på små eller stora sätt kan eftersträva våra värderingar mer. 

Jag tror att alla har en vilja attväxa, utvecklas och att vara vårt bästa jag. Men av olika anledningar lyckas vi inte alltid leva upp till våra värderingar. Vi kanske till och med lever det motsatta. Möjligtvis är det extra viktigt i dagens instagram-samhälle att lägga en tanke på det. Vi får en rätt tydlig bild om det populära livet, det omtycka livet. Livet som får mest likes. De taggas med #GOALS och de dyker upp i våra telefoner dagarna långa. Väldigt lätt börjar man följa idealen istället för egna värderingar. Men den som först och främst ska "gilla" ditt liv och den du är, ja det är ju du. Så vad är det perfekta livet - för dig? Hur vill du leva? Och vad lever du för? 

 Du ska få en coach uppgift av mig som du kan göra om du vill. 
1.Välj ut 5 värderingar från listan som känns viktigast för dig. Första steget i att styra sitt liv efter värderingar är självklart att ta reda på vilka de är om man inte redan vet det. 
2. Fundera på hur du använder dem idag på en skala från 1-10. Hur du skulle kunna använda dem mer i din vardag? Gör en handlingsplan, eller en lista med ideer. 
3. Skriv. Skulle du vara nöjd med det liv om du fortsätter leva så som det gör just nu? Och hur skulle ditt liv se ut ett 5 år, 1 år frammåt om du från och med idag gjorde en förändring? Hur skulle du må? Vem skulle du vara? 
  1. Acceptans: Att bli accepterad som den jag är
  2. Andlighet: Att växa och mogna i andlighet
  3. Ansvar: Att fatta och genomföra ansvarsfulla beslut
  4. Artighet: Att vara omtänksam och artig mot andra
  5. Att ha rätt: Att ha rätt i mina åsikter och trossatser
  6. Att älska: Att fe lårlek till andra
  7. Attraktion: Att vara fysiskt attraktiv
  8. Auktoritet: Att vilja bestå,,a över andra
  9. Autonomi: Att bestämma över mig själv och vara oberoende
  10. Bekvämlighet: Att leva ett angenämt och bekvämt liv
  11. Berömmelse: Att vara jäms och erkänd
  12. Bidrag: Att ge varaktiga bidrag till världen
  13. Dygd: Att leva ett moraliskt rent och bra liv
  14. Ekologi: Att leva i harmoni med naturen
  15. Enkelhet: Att leva med ett minimum av behov
  16. Ensamhet: Att ga tud ich rum där jag kan vara i avsiklighet från andra
  17. Familj: Att ha en lycklig och kärleksfull familj
  18. Fantasi: Att ha drömmar och se möjligheter
  19. Flexibilitet: Att lätt kunna anpassa mig till nya situationer
  20. Flit: Att vara noggrann och omsorgsfull vad jag än gör
  21. Form och kondition: Att jänna mig fysiskt stark och i form
  22. Frihet: Att känna mig fri från otillbörlig restriktioner och begränsningar
  23. Fritid: Att ta mig tid för avkopplin och nöje
  24. Förlåtelse: Att vara förlåtande mot andra
  25. Försörja: Att försörja och ta hand om min familj
  26. Förtrolighet: Att dela mina mest innerliga erfarenheter med andra
  27. Genorisitet: Att ge av vad jag har till andra
  28. Guds vilja: Att söka och vilja lyda Guds vilja
  29. Hopp: Att alltid ha en positiv och optimistisk hållning
  30. Humor: Att se deen humoristiska sidan hos mig själv och världen
  31. Hälsa: Att vara frisk och må bra
  32. Idoghet: Att arbeta hårt och väl på mina livsuppgifter
  33. Ifrågasättande: Att ifrågasätta och utmana auktoritet och normer
  34. Indre ro: Att känna personlig indre ro
  35. Integritet: Att leva mitt daliga liv på ett sätt som är förenligt med mina värderingar
  36. Intelligens: Att hplla mig skärpt och aktiv i sinnet
  37. Komplixitet: Att villigt acceptera livets trassligheter och problem
  38. Kompromiss: Att vara villig att ge och ta i ömsesidiga överenskommelser
  39. Konst: Att uppskatta eller uttrycka mig genom konst
  40. Kreativitet: Att skapa nya saker och ideer 
  41. Kunskap: Att lära mig och dela med mig av värdefull kunskap
  42. Ledarskap:Att inspirera och vägleda andra
  43. Makt: Att ha kontroll över andra
  44. Medkänsla: Att känna och handla av omsorg för andra
  45. Mod: Att vara modig och stark vid motgångar
  46. Monogami: Att ha en nära och kärleksfull relation 
  47. Musik: Att finna glädje i och uttrycka mig i musik
  48. Måttlighet: Att undvika överdrifter och hitta en medelväg
  49. Mästerskap: Att ha kontroll över och vara kompetent i mina dagliga handlingar
  50. Nyfikenhet: Att söka mig till nya saker, erfarenheter och lära mig nya saker
  51. Nymodigheter: Att ha ett liv fullt av omväxling och variation
  52. Närvaro i nuet: Att leva medvetet med alla sinnen i nuet
  53. Nöje: Att spela, leka och ha roligt
  54. Oberoende: Att vara fri från beroende av andra
  55. Omsorg: Att ta hand om andra
  56. Omtanke: Att uppmuntra och stödja andra
  57. Ordning: Att ha ett liv som är välordnat och organiserat
  58. Passion: Att ha djupa känslor om ideerm akriviteter eller människor
  59. Patriotism: Att älska, tjäna och värna om mitt land
  60. Plikt: Att utföra plikter och skyldigheter
  61. Popularitet: Att vara omtyckt av andra människor
  62. Praktisk: Att fokusera på det som är praktiskt, välbekant och förnuftigt
  63. Prestation: Att åstadkomma bra resultat
  64. Pålitlighet: Att vara pålitlig och lojal
  65. Rationalitet: Att vägledas av förnuft, logik och det som det finns belägg för
  66. Realism: Att förstå och handla realistiskt och praktiskt
  67. Rikedom: At ha gott om pengar
  68. Risk: Att ta risker och chanser
  69. Romantik: Att ha en intensiv och spännande kärlek i mitt liv
  70. Rättvisa: Att främja rättvis och jämlik behandling för alla
  71. Samarbete: Att arbeta tillsammans med andra
  72. Serviceinriktad: Att vara hjälpsam och tjänstvillig mot andra
  73. Sexualitet: Att ga ett aktivt och tillfredsställande sexliv
  74. Självacceptans: Att acceptera mig själv som jag är
  75. Självkontroll: Att vara disciplinerad i mina handlingar 
  76. Självkännedom: Att ha en djup och ärlig förståelse om vem jag är
  77. Självkänsla: Att känna mig tillfreds med mig själv
  78. Skicklighet: Att ga jintrikk över och vara kompetent i mina dagliga handlingar
  79. Skydda: Att skydda dem jag älskar och värna deras trygghet
  80. Skönhet: Att upskarra skönhet omkring mig
  81. Spänning: Att ha ett liv fullt av stimulans och soänning
  82. Stabilitet: Att ha ett liv som förblir något som är oföränderligt
  83. Syfte: Att ha en mening för och riktning i mitt liv
  84. Tacksamhet: Att vara tacksam och uppskattande
  85. Tillbehörighet: Att ha en känsla avv att höra ihop, vara en del av
  86. Tolerans: Att acceotera och respektera dem som är annorlunda än jag 
  87. Tradition: Att följa och respektera mönster från gångens tid
  88. Trohet: Att vara lojal och trogen i relationer
  89. Trygghet: Att känna mig trygg och säker
  90. Utmaning: Att ta på mig svåra uppgifter och problem
  91. Utveckling: Att ständigt förändra mig och växa
  92. Vara älskad: Att vara älskad av dem som står mig nära
  93. Vänskap: Att ha nära och stödjande relationer
  94. Världsfred: Att arbeta för att främja fred i världen
  95. Åtagande: Att göra varaktiga och meningsfulla åtaganden
  96. Äkthet: Att bete mig på ett sätt som är äkta för mig
  97. Ärlighet: Att vara ärlig och sanningsenlig
  98. Äventyr: Att uppnå nya och spännande erfarenheter
  99. Ödmjukhet: Att vara blygsam och anspråkslös
  100. Öppenhet: Att vara öppen för nya erfarenheter, ideer och val
 
#1 - Josefin Nilsson

Riktigt bra och intressant skrivet! :)

Välkommen till min blogg! Jag heter Eira, jag är 22 år och bor i Göteborg. Jag är inne på mitt andra år på programmet Psykologisk Coach där jag pluggar positiv psykologi och hjärnan. I min blogg skriver jag en hel del om vad vi kan göra för att må bättre med oss själva, främst genom att boosta självkänsla och självförtroende. Utöver det så delar jag med mig av vardagsliv, tankar, reflektioner, min kärlek för resande, och mitt distansförhållande till en Amerikan. Kontakt mig på: eiralj@hotmail.com