Every day isn't good, but there is something good in every day

 
Den här veckan i skolan pluggar vi tacksamhet och vi har fått i uppgift att skriva 3 bra saker som hänt varje dag. Det lustiga är att jag började med det när jag var 15. Nu flera år senare får jag reda på att det finns en rad forskning som tyder på att denna enkla övning kan ha kraftfull betydelse. Man har till och med kommit fram till att det kan ta en person från svår depression till en mildare form av depression. Att varje dag ägna ett fåtal minuter till tacksamhet kan göra en person gladare, mer optimistisk, mer energisk, beslutsam, mer hjälpsam, empatisk och förlåtande. Man säger att tacksamhet är en antidot mot negativa känslor, avund, fientlighet, oro och irritation. Och när man inser hur mycket andra människor gör för en och hur mycket man åstadkommit så höjer det självkänslan, självförtroendet och känslan av effektivitet. 
Min erfarenhet är att när man har som uppgift att lista tacksamhet varje kväll, då börjar man leta efter goda saker att skriva upp under dagen. Man blir mer uppmärksam för det positiva som händer, och man börjar se saker från den ljusa sidan. 
 
Om det är något jag lärt mig om glädje så är det detta: Det kräver aktivt arbete. Om man vill bli gladare så räcker det inte bara att tänka omkring det eller att läsa ett upplyftande citat då och då. Det handlar om att få in nya rutiner, vanor och beteenden som är positiva för hur man mår. Varje dag, skriv ner 3 stora som små saker ni är tacksamma för

 
Jag har ju trotts allt Mahalo intatuerat på axeln. Tack på Hawaiianska

13 reasons why

Har ni sett 13 reasons why? Jag såg färdigt hela säsongen på 3 dagar, sista avsnittet såg jag igår. Serien är en riktig tankeställare och handlar om en High School tjej, Hannah, som begått självmord. Hon lämnar efter sig 13 kasettband där hon berättar om vad det var som gjorde att hon tog sitt liv. Banden innehåller 12 personer som på ett eller annat sätt har behandlat henne illa. Det är en historia av mobbning, sexuella trakasserier, ensamhet och vuxna som inte uppmärksammade hennes problem. 
Jag har egentligen tusen tankar som cirkulerar i huvudet just nu. Men om det finns en sak som jag främst tar med mig från serier så är det att allt vi gör mot varandra spelar roll.
Jag tror inte vi är medvetna om hur kraftfulla vi faktiskt är, och hur mycket ord kan både skada och rädda. Vi kanske tänker att vi inte bidrar till något större, men vi påverkar världen och människor omkring oss hela tiden. Var medveten om det. Ta vara på det. Använd det positivt. Precis lika många människor som vi möter under dag, precis lika många chanser har vi att sätta solsken i någons dag. Jag pratar inte bara om dina föräldrar och klasskamrater, men också kassörskan, läraren, taxichuffören. Vi vet aldrig vad folk går igenom, man garanterat så har alla sina problem och osäkerheter. Alla människor har behov av komplimanger, kärlek, goda gärningar, ett leende. Det spelar roll, det kanske till och med kan rädda liv
 
 
 

Know this: You can start over, each morning

Jag bläddrade igenom en bok under påskhelgen och hittade ett kapitel om värderingar. 
Författaren beskrev det som "livsmål". Det är tankar om hur man vill leva, vem man vill vara, och hur man vill bli ihågkommen. 
Ofta är de grunden och motivationen till våra drömmar, mål och val. Och när glappet mellan den man är och den man vill vara är stort leder det ofta till låg självkänsla och missnöje med både sitt liv och sig själv. Då kan vi behöva sänka kraven, eller lägga upp en plan för hur vi på små eller stora sätt kan eftersträva våra värderingar mer. 

Jag tror att alla har en vilja attväxa, utvecklas och att vara vårt bästa jag. Men av olika anledningar lyckas vi inte alltid leva upp till våra värderingar. Vi kanske till och med lever det motsatta. Möjligtvis är det extra viktigt i dagens instagram-samhälle att lägga en tanke på det. Vi får en rätt tydlig bild om det populära livet, det omtycka livet. Livet som får mest likes. De taggas med #GOALS och de dyker upp i våra telefoner dagarna långa. Väldigt lätt börjar man följa idealen istället för egna värderingar. Men den som först och främst ska "gilla" ditt liv och den du är, ja det är ju du. Så vad är det perfekta livet - för dig? Hur vill du leva? Och vad lever du för? 

 Du ska få en coach uppgift av mig som du kan göra om du vill. 
1.Välj ut 5 värderingar från listan som känns viktigast för dig. Första steget i att styra sitt liv efter värderingar är självklart att ta reda på vilka de är om man inte redan vet det. 
2. Fundera på hur du använder dem idag på en skala från 1-10. Hur du skulle kunna använda dem mer i din vardag? Gör en handlingsplan, eller en lista med ideer. 
3. Skriv. Skulle du vara nöjd med det liv om du fortsätter leva så som det gör just nu? Och hur skulle ditt liv se ut ett 5 år, 1 år frammåt om du från och med idag gjorde en förändring? Hur skulle du må? Vem skulle du vara? 
 1. Acceptans: Att bli accepterad som den jag är
 2. Andlighet: Att växa och mogna i andlighet
 3. Ansvar: Att fatta och genomföra ansvarsfulla beslut
 4. Artighet: Att vara omtänksam och artig mot andra
 5. Att ha rätt: Att ha rätt i mina åsikter och trossatser
 6. Att älska: Att fe lårlek till andra
 7. Attraktion: Att vara fysiskt attraktiv
 8. Auktoritet: Att vilja bestå,,a över andra
 9. Autonomi: Att bestämma över mig själv och vara oberoende
 10. Bekvämlighet: Att leva ett angenämt och bekvämt liv
 11. Berömmelse: Att vara jäms och erkänd
 12. Bidrag: Att ge varaktiga bidrag till världen
 13. Dygd: Att leva ett moraliskt rent och bra liv
 14. Ekologi: Att leva i harmoni med naturen
 15. Enkelhet: Att leva med ett minimum av behov
 16. Ensamhet: Att ga tud ich rum där jag kan vara i avsiklighet från andra
 17. Familj: Att ha en lycklig och kärleksfull familj
 18. Fantasi: Att ha drömmar och se möjligheter
 19. Flexibilitet: Att lätt kunna anpassa mig till nya situationer
 20. Flit: Att vara noggrann och omsorgsfull vad jag än gör
 21. Form och kondition: Att jänna mig fysiskt stark och i form
 22. Frihet: Att känna mig fri från otillbörlig restriktioner och begränsningar
 23. Fritid: Att ta mig tid för avkopplin och nöje
 24. Förlåtelse: Att vara förlåtande mot andra
 25. Försörja: Att försörja och ta hand om min familj
 26. Förtrolighet: Att dela mina mest innerliga erfarenheter med andra
 27. Genorisitet: Att ge av vad jag har till andra
 28. Guds vilja: Att söka och vilja lyda Guds vilja
 29. Hopp: Att alltid ha en positiv och optimistisk hållning
 30. Humor: Att se deen humoristiska sidan hos mig själv och världen
 31. Hälsa: Att vara frisk och må bra
 32. Idoghet: Att arbeta hårt och väl på mina livsuppgifter
 33. Ifrågasättande: Att ifrågasätta och utmana auktoritet och normer
 34. Indre ro: Att känna personlig indre ro
 35. Integritet: Att leva mitt daliga liv på ett sätt som är förenligt med mina värderingar
 36. Intelligens: Att hplla mig skärpt och aktiv i sinnet
 37. Komplixitet: Att villigt acceptera livets trassligheter och problem
 38. Kompromiss: Att vara villig att ge och ta i ömsesidiga överenskommelser
 39. Konst: Att uppskatta eller uttrycka mig genom konst
 40. Kreativitet: Att skapa nya saker och ideer 
 41. Kunskap: Att lära mig och dela med mig av värdefull kunskap
 42. Ledarskap:Att inspirera och vägleda andra
 43. Makt: Att ha kontroll över andra
 44. Medkänsla: Att känna och handla av omsorg för andra
 45. Mod: Att vara modig och stark vid motgångar
 46. Monogami: Att ha en nära och kärleksfull relation 
 47. Musik: Att finna glädje i och uttrycka mig i musik
 48. Måttlighet: Att undvika överdrifter och hitta en medelväg
 49. Mästerskap: Att ha kontroll över och vara kompetent i mina dagliga handlingar
 50. Nyfikenhet: Att söka mig till nya saker, erfarenheter och lära mig nya saker
 51. Nymodigheter: Att ha ett liv fullt av omväxling och variation
 52. Närvaro i nuet: Att leva medvetet med alla sinnen i nuet
 53. Nöje: Att spela, leka och ha roligt
 54. Oberoende: Att vara fri från beroende av andra
 55. Omsorg: Att ta hand om andra
 56. Omtanke: Att uppmuntra och stödja andra
 57. Ordning: Att ha ett liv som är välordnat och organiserat
 58. Passion: Att ha djupa känslor om ideerm akriviteter eller människor
 59. Patriotism: Att älska, tjäna och värna om mitt land
 60. Plikt: Att utföra plikter och skyldigheter
 61. Popularitet: Att vara omtyckt av andra människor
 62. Praktisk: Att fokusera på det som är praktiskt, välbekant och förnuftigt
 63. Prestation: Att åstadkomma bra resultat
 64. Pålitlighet: Att vara pålitlig och lojal
 65. Rationalitet: Att vägledas av förnuft, logik och det som det finns belägg för
 66. Realism: Att förstå och handla realistiskt och praktiskt
 67. Rikedom: At ha gott om pengar
 68. Risk: Att ta risker och chanser
 69. Romantik: Att ha en intensiv och spännande kärlek i mitt liv
 70. Rättvisa: Att främja rättvis och jämlik behandling för alla
 71. Samarbete: Att arbeta tillsammans med andra
 72. Serviceinriktad: Att vara hjälpsam och tjänstvillig mot andra
 73. Sexualitet: Att ga ett aktivt och tillfredsställande sexliv
 74. Självacceptans: Att acceptera mig själv som jag är
 75. Självkontroll: Att vara disciplinerad i mina handlingar 
 76. Självkännedom: Att ha en djup och ärlig förståelse om vem jag är
 77. Självkänsla: Att känna mig tillfreds med mig själv
 78. Skicklighet: Att ga jintrikk över och vara kompetent i mina dagliga handlingar
 79. Skydda: Att skydda dem jag älskar och värna deras trygghet
 80. Skönhet: Att upskarra skönhet omkring mig
 81. Spänning: Att ha ett liv fullt av stimulans och soänning
 82. Stabilitet: Att ha ett liv som förblir något som är oföränderligt
 83. Syfte: Att ha en mening för och riktning i mitt liv
 84. Tacksamhet: Att vara tacksam och uppskattande
 85. Tillbehörighet: Att ha en känsla avv att höra ihop, vara en del av
 86. Tolerans: Att acceotera och respektera dem som är annorlunda än jag 
 87. Tradition: Att följa och respektera mönster från gångens tid
 88. Trohet: Att vara lojal och trogen i relationer
 89. Trygghet: Att känna mig trygg och säker
 90. Utmaning: Att ta på mig svåra uppgifter och problem
 91. Utveckling: Att ständigt förändra mig och växa
 92. Vara älskad: Att vara älskad av dem som står mig nära
 93. Vänskap: Att ha nära och stödjande relationer
 94. Världsfred: Att arbeta för att främja fred i världen
 95. Åtagande: Att göra varaktiga och meningsfulla åtaganden
 96. Äkthet: Att bete mig på ett sätt som är äkta för mig
 97. Ärlighet: Att vara ärlig och sanningsenlig
 98. Äventyr: Att uppnå nya och spännande erfarenheter
 99. Ödmjukhet: Att vara blygsam och anspråkslös
 100. Öppenhet: Att vara öppen för nya erfarenheter, ideer och val
 

Abstinens

Babes!
Brukar ni ha det så att när man inte kan göra någonting, det är då man vill gör det som mest?? Exempelvis får jag bara lust att springa när det är snöstorm ute eller jag har 39 graders feber.. Ja nu har jag superlust att blogga men min dator är vattenskadad! Typiskt haha. Berättade jag att jag tappade ut ett stort vattenglas över den för ett par månader sen? Den klarade sig lyckligtvis ett tag. Men nu har den stått i batteriläge i snart en och en halv vecka och vägrar starta. Som tur är jobbar det väldigt gulliga människor på mitt försäkringsbolag och jag får antingen datorn reparerad eller en helt ny. Thank you god!
 
 
 
Välkommen till min blogg! Jag heter Eira, jag är 22 år och bor i Göteborg. Jag är inne på mitt andra år på programmet Psykologisk Coach där jag pluggar positiv psykologi och hjärnan. I min blogg skriver jag en hel del om vad vi kan göra för att må bättre med oss själva, främst genom att boosta självkänsla och självförtroende. Utöver det så delar jag med mig av vardagsliv, tankar, reflektioner, min kärlek för resande, och mitt distansförhållande till en Amerikan. Kontakt mig på: eiralj@hotmail.com